Hakkımızda

28.04.2013 tarihli ve 28631 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde  kurulmuş olan "Arıcılık ve Çam Balı Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin amacı; yurt içinde ve yurt dışında arıcılık ve çam balı konularında bilimsel araştırma, inceleme ve çalışmalar yapmaktır. Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Arıcılık ve çam balı konusunda bilimsel araştırma yapmak,

b) Arı yetiştiriciliği konusunda araştırmalar yaparak bunların yayınlanmasını sağlamak,

c) Damızlık ana arı ve koloni üretimi yapmak ve bu konudaki üreticilerden gelen talepleri karşılamak,

ç) Bal ve polen analiz laboratuvarı kurarak toplanan veya gönderilen numuneler üzerinde çalışmalar yapmak,

d) Arıcılık ve çam balı konularında donanımlı ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarınıgerçekleştirmek,

e) Çam balını üreten çam pamuklu koşnili konusunda çalışmalar yaparak kaliteli çam balı üretiminin arttırılmasına yönelik katkı sağlamak,

f) Çalışma alanlarındaki faaliyetler için gerekli görülen laboratuvar, üretim binaları ve arılık kurmak; çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini imkânlar ölçüsünde desteklemek,

g) Arıcılık ve çam balı konusunda üreticilere yönelik kurslar düzenlemek, sertifikalar vermek, üreticilerin sorunlarını çözmek, danışmanlık hizmeti vermek, yöre halkını bu konularda teşvik etmek,

ğ) Sağlıklı ve organik bal üretimi konusunda çalışmalar yapmak,

h) Bal üreticilerinin her türlü sorunları ile ilgilenerek çözüme katkı sağlamak,

ı) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

Yukarı Çık