Hakkımızda

228.04.2013 tarihli ve 28631 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan "Arıcılık ve Çam Balı Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin amacı; yurt içinde ve yurt dışında arıcılık ve çam balı konularında bilimsel araştırma, inceleme ve çalışmalar yapmaktır. Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Arıcılık ve çam balı konusunda bilimsel araştırma yapmak,
b) Arı yetiştiriciliği konusunda araştırmalar yaparak bunların yayınlanmasını sağlamak,
c) Arıcılık ve çam balı konularında donanımlı ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek,
d) Çam balını üreten çam pamuklu koşnili konusunda çalışmalar yaparak kaliteli çam balı üretiminin arttırılmasına yönelik katkı sağlamak,
e) Arıcılık ve çam balı konusunda üreticilere yönelik kurslar düzenlemek, sertifikalar vermek, üreticilerin sorunlarını çözmek, danışmanlık hizmeti vermek, yöre halkını bu konularda teşvik etmek,
f) Sağlıklı ve organik bal üretimi konusunda çalışmalar yapmak,
g) Bal üreticilerinin her türlü sorunları ile ilgilenerek çözüme katkı sağlamak,
h) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları gerçekleştirmek.
>